A-cube API

Twoja firma – zawsze przestrzegająca przepisów

Wymagań w zakresie zgodności jest coraz więcej, co przekłada się na rosnące koszty dla firm. Pomagamy poruszać się w gąszczu przepisów, aby ochronić Twoją firmę przed ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów.

Kontakt
Kontakt
Ponieważ jest to przydatne

Dostosowanie się do zmian jest nie tyle ważne, co obowiązkowe.

W przeciwieństwie do rozwiązań monolitycznych – gdzie wszystkie komponenty wymagają aktualizacji, aby zachować zgodność z przepisami – produkty A-Cube są specjalistyczne i pionowe. Umożliwia to szybko dostosować nasze rozwiązania do zmian regulacyjnych, zapewniając zgodność w bardzo krótkim czasie.

Zalety

Zgodność oznacza koszty,
ale brak zgodności może być jeszcze bardziej kosztowny!

W przeciwieństwie do rozwiązań monolitycznych – gdzie wszystkie komponenty wymagają aktualizacji, aby zachować zgodność z przepisami – produkty A-Cube są specjalistyczne i pionowe. Umożliwia to szybko dostosować nasze rozwiązania do zmian regulacyjnych, zapewniając zgodność w bardzo krótkim czasie.

MNIEJSZE RYZYKO

A-Cube minimalizuje ryzyko kar poprzez przejrzystą archiwizację, automatyczne raportowanie podatkowe i inteligentne zarządzanie dokumentami.

OPŁACALNOŚĆ

Średni koszt własny wdrożenia i utrzymania to 200 tys. EUR w skali roku. A-Cube bierze zarządzanie utrzymaniem i zgodnością na siebie – tym samym znacznie obniżając koszty IT.

PROSTOTA

A-Cube zarządza kompletnym cyklem zgodności. To gwarantuje doskonałą integrację z platformami, których używa Twoja firmy.

CIĄGŁA EWOLUCJA

Produkty A-Cube są stale aktualizowane, aby być na czasie z wymogami dotyczącymi zgodności – a wszystko to bez konieczności bezpośredniego udziału firm i podmiotów korzystających z naszych interfejsów API.

Bezpieczne i niezawodne produkty –
gotowe na rynkowe wyzwania

A-Cube nieustannie pracuje nad tym, aby każdy z naszych produktów spełniał konkretne wymagania stawiane przez rynki państw, dla których został zaprojektowany. Wszystkie nasze rozwiązania są zaprojektowane w sposób pozwalający im zachować zgodność z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.

API

E-INVOICING ITALIA

E-FAKTUROWANIE WŁOCHY

Produkty oparte na interfejsie API służące do inteligentnego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa zarządzania e-fakturami przeznaczonymi do przesłania do SDI.
API E-Invoicing Wlochy
API

API PL

E-FAKTUROWANIE POLSKA

Bezpieczne i łatwe w użyciu API REST, posiadające certyfikaty uprawniające do wysyłki oraz otrzymywania e-faktur poprzez KSeF od polskich podmiotów administracji państwowej.
API E-Invoicing Poland
API

API Peppol

PEPPOL

Platforma komunikacyjna oparta na technologii API służąca do wymiany dokumentów elektronicznych z klientami, dostawcami i jednostkami administracji publicznej będących częścią sieci.
API Peppol
API

API OTWARTA BANKOWOŚĆ

API Otwarta Bankowość umożliwia dostęp do transakcji na rachunku bieżącym i kartach kredytowych, a także wydawanie dyspozycji płatności oraz żądań zapłaty w zakresie windykacji
API Open Banking
Contact us

Masz pytania?
Odezwij się i dowiedz się więcej.

Napisz do nas na: info@acubeapi.com

* Wymagane pola